Anime [ 14 ]
Comics [ 2 ]
Manga [ 2 ]
Videojuegos [ 9 ]

Buscar Eventos

Tags

Cosplay Japan Wave Peru Keijiban Kurabu Lentes De Contacto Nobuo Yamada Shoujo Jidai Snsd Soshi Takayoshi Tanimoto Takemanga Yappa Karaoke

twitter


1. X JAPAN confirma gira sudamericana!